01

KOMPETENCJA

Jesteśmy zespołem ekspertów łączącym wiedzę i doświadczenie z obszaru konserwacji zabytków, inżynierii budowli, zagadnień związanych z zawilgoceniem budynków i mykologią oraz historii sztuki. Od 2013 roku nasz zespół z sukcesem zrealizował ponad 120 projektów konserwatorskich.

02

WSZECHSTRONNOŚĆ

Realizujemy kompleksowo projekty remontowe obiektów zabytkowych, poczynając od badań architektonicznych, badań konserwatorskich oraz koniecznych ekspertyz specjalistycznych. Prowadzimy uzgodnienia z jednostkami urzędu nadzoru konserwatorskiego. Prowadzimy Inwestorów w kwestii uzyskania i rozliczenia dofinansowań.

03

ZAANGAŻOWANIE

Działamy na terenie całej Polski, z pasją realizując najbardziej nawet wymagające i skomplikowane projekty. Kreatywnie łączymy perfekcyjną znajomość rzemiosła konserwatorskiego z innowacyjnymi rozwiązaniami i współczesnymi technologiami. Jesteśmy dumni, kiedy remontowane przez nas obiekty odzyskują dawny blask.

WPROWADZAMY RZEMIOSŁO W XXI WIEK

NASZE USŁUGI

Z szacunku do historii, z miłości do sztuki, z pasji do inżynierii realizujemy swoją misję. Łączymy tradycyjne rzemiosło artystyczne ze współczesnymi technologiami budowlanymi. Celem naszych działań jest nie tylko przywrócenie prawidłowego stanu technicznego restaurowanych obiektów, ale także zachowanie oryginalnej formy estetycznej. Podstawą naszej pracy jest gruntowne przygotowanie do zlecanych realizacji. Poprzez poznanie obiektu planujemy krok po kroku przeprowadzenie powierzonego nam przedsięwzięcia.
Analizujemy problemy, aby je rozwiązać. Tworzymy projekty, aby je realizować.

null
null

Konserwacja obiektów architektury

◦ izolacje przeciwwilgociowe,
◦ remonty elewacji,
◦ remonty dachów,
◦ wnętrza budynków.
null
null

Konserwacja rzeźby

◦ rzeźba kamienna,
◦ rzeźba drewniana,
◦ detal sztukatorski.
null
null

Opracowywanie dokumentacji projektowej

◦ Projekty Budowlane,
◦ Programy Prac Konserwatorskich.
null
null

Wsparcie Inwestora

w procedurze uzyskiwania i rozliczania dofinansowania
null
null

Badania konserwatorskie

◦ wilgotnościowe,
◦ mykologiczne,
◦ stratygraficzne,
◦ wytrzymałościowe,
◦ badania zasolenia.
null
null

Ekspertyzy specjalistyczne

◦ konstrukcyjne,
◦ stanu zachowania,
◦ wilgotnościowe,
◦ mykologiczne.

Jesteśmy rodzinną firmą konserwatorsko – budowlaną istniejącą od 2010 roku. Zajmujemy się konserwacją i restauracją szeroko rozumianych dzieł sztuki. Prowadzimy prace konserwatorskie i restauratorskie zarówno na zabytkach architektury, jak i zabytkach ruchomych. W trosce o jakość oferowanych usług i profesjonalną obsługę współpracujemy z grupą wykwalifikowanych specjalistów z wielu dziedzin. Należą do nich: architekci, inżynierowie budowy, konserwatorzy o różnych specjalizacjach, mykolodzy budowlani oraz specjalistyczne laboratoria badawcze. Wykonujemy profesjonalne prace budowlane, sztukatorskie, rzemieślnicze i artystyczno-konserwatorskie.

Revita Art Sp. z o.o. specjalizuje się w następujących obszarach konserwacji zabytków:
1. Konserwacja obiektów architektury
◦ izolacje przeciwwilgociowe,
◦ remonty elewacji,
◦ remonty dachów,
◦ wnętrza budynków.
2. Konserwacja rzeźby
◦ rzeźba kamienna,
◦ rzeźba drewniana,
◦ detal sztukatorski.
3. Opracowywanie dokumentacji projektowej
◦ Projekty Budowlane,
◦ Programy Prac Konserwatorskich.
4. Wsparcie Inwestora w procedurze uzyskiwania i rozliczania dofinansowania
5. Badania konserwatorskie
◦ wilgotnościowe,
◦ mykologiczne,
◦ stratygraficzne,
◦ wytrzymałościowe,
◦ badania zasolenia.
6. Ekspertyzy specjalistyczne
◦ konstrukcyjne,
◦ stanu zachowania,
◦ wilgotnościowe,
◦ mykologiczne.

Siedziba Revita Art mieści się w zabytkowym domku pustelniczym – tzw. eremie, malowniczo położonym na terenie UKSW, w obszarze Lasu Bielańskiego w Warszawie. Eremy zostały wzniesione przed potopem szwedzkim w 1641 roku i były wykorzystywane przez braci zakonnych kamedułów, którzy zgodnie z surową regułą wiedli życie pustelników, w odosobnieniu, z dala od ludzkich skupisk. Obecnie stanowią siedzibę dla różnych instytucji, w tym naszej firmy.

REVITA ART W MEDIACH

Telewizyjny Kurier Warszawski

Wywiad na temat dotacji zabytkowych kamienic na Starym Mieście.
Oglądaj od 10:35 minuty.

Telewizyjny Kurier Warszawski

Wywiad na temat remontu zabytkowych kamienic na Starym Mieście.
Oglądaj od 5:21 minuty.

Telewizyjny Kurier Warszawski

Wywiad na temat remontu Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach.
Oglądaj od 8:56 minuty.

wyborcza.pl

Artykuł na temat odkryć w podziemiach kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach.